ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BOAT POOLING & BOAT HAILING ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ

Το ερωτηματολόγιο αυτό αφορά στη διερεύνηση της δυνητικής ζήτησης και προσφοράς υπηρεσιών συνεπιβατισμού (boat pooling) και υπηρεσιών μεταφοράς με μίσθωση σκάφους στην ακτοπλοϊα (boat hailing), όταν αυτό είναι τεχνικά δυνατόν, κατά παρόμοιο τρόπο με τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Uber ή τη Lyft στις χερσαίες μεταφορές. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής με τίτλο «Ευφυής Ερευνητική Υποδομή στη Ναυτιλία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα, και τις Μεταφορές (EN.I.R.I.S.S.T. Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply chain, Transport and Logistics).

Η συμπλήρωσή του παρόντος απαιτεί περίπου 15-20 λεπτά. Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Για ο,τιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:

Γεώργιος Παπαϊωάννου – gpapaioannou@aegean.gr